Erasmus +


Tegime koolis ümarlaua, kus võtsime tehtu kokku. Kuid kas eesmärgid, mida projekti kirjutades võtsime, said täidetud?

Põhieesmärgiks oli uus, innovatiivne lähenemine õppimisele – et see motiveeriks lapsi tegutsema, oma õppimisest rõõmu tundma, olles nii aluseks elukestvale õppimisele. Meie tegime seda läbi kunsti ja loovuse – nagu meie projekti nimigi ütleb: art@creativity.eu. Ühtlasi sisaldab see ka ICT kasutamist, võrgustiku toimimist, Euroopa dimensiooni . Erinevate riikide – kokku kaheksa – õpilaste ja õpetajate koostöö ilmnes töötubades, esitlustes, töö tulemuste (videote , fotode, piltide, esemete) vahetamises, üksteiselt õppimises. Mõistsime ka seda, et erinevate riikide õppekavad ja metoodilised lähenemised võivad olla erinevad, kuid neid üksteisele tutvustades leiame ühisosa ja rikastame üksteist. Kõigilt oli midagi õppida – nii teemade lahendusi, meetodeid kui ka rõõmu, mida kunstiga tegelemine annab. Ja see polnud lihtsalt kunst kunsti pärast, vaid integreeritud õppekavasse, hõlmates ka teisi õppeaineid.

Loe veel

Põhieesmärgiks oli uus, innovatiivne lähenemine õppimisele – et see motiveeriks lapsi tegutsema, oma õppimisest rõõmu tundma, olles nii aluseks elukestvale õppimisele. Meie tegime seda läbi kunsti ja loovuse – nagu meie projekti nimigi ütleb: art@creativity.eu. Ühtlasi sisaldab see ka ICT kasutamist, võrgustiku toimimist, Euroopa dimensiooni . Erinevate riikide – kokku kaheksa – õpilaste ja õpetajate koostöö ilmnes töötubades, esitlustes, töö tulemuste (videote , fotode, piltide, esemete) vahetamises, üksteiselt õppimises. Mõistsime ka seda, et erinevate riikide õppekavad ja metoodilised lähenemised võivad olla erinevad, kuid neid üksteisele tutvustades leiame ühisosa ja rikastame üksteist. Kõigilt oli midagi õppida – nii teemade lahendusi, meetodeid kui ka rõõmu, mida kunstiga tegelemine annab. Ja see polnud lihtsalt kunst kunsti pärast, vaid integreeritud õppekavasse, hõlmates ka teisi õppeaineid.Euroopa dimensioon nii laste kui õpetajate jaoks laienes kahtlemata kõige vahetumalt koolituste ja külaskäikude kaudu. Meie koolist käis Portugalis 2 õpilast ja 2 õpetajat, Küprosel 3 õpilast ja 3 õpetajat. Kõikidel teistel õpetajate kokkusaamistel käis kas 1 või 2 õpetajat. Vastuvõtvas riigis ringi vaadates tuli Euroopa lähemale, inglise keelt suhtluskeelena kasutades suurenes motivatsioon seda paremini õppida. Kuid peamine oli siiski inimlikud ja soojad suhted, mis inimeste vahel tekkisid ning uued oskused, mida edaspidi saavad nii õpilased kui õpetajad kasutada oma koolitöös.

Päris meie mätta otsast vaadates toome välja kõige olulisemad asjad:

  • laste teadlikkus Euroopa riikidest laienes, veendusime et „oma silm on kuningas“
  • tohutul hulgal õuekunsti töid ja rõõm selle õpetamisest teistele
  • inglise keele õppimise motivatsiooni tõus
  • oma tugevuste mõistmine ja selle hindamine (õuesõpe)
  • saime hakkama suure õpisündmusega Unipihal , kus osavõtjaid oli kolm korda rohkem kui meie koolis õpilasi
  • õppisime tegema videoid, kasutama kujunduse tarkvara
  • õppisime erinevaid tehnikaid, metoodikaid ja lähenemisviise õppimisele
  • vähemalt kaks jäävat asja: õuekunsti käsiraamat (kõigile partneritele) ja õuesõppe koda meie kooliõuele
  • aktiveerisime meie lapsevanemad ja külaseltsi
  • sõbrad kogu Euroopas

Kindlasti õppisime midagi veel, mida kohe ei oska nimetada. Võetud eesmärgid said täidetud.

Kas meil oli ka tagasilööke? Oli ikka: Inglismaa lahkumine meie projektist, mis lõi segamini meie ajakava, kuid kindlasti jättis meid ilma ka teadmistest ja kogemustest, mida neil oli pakkuda. Samas tõi see segadus meile võimaluse organiseerida koolitus ja kohtumine Unipihal, millele algul ei julgenud mõeldagi.

ERR-i Tartu korrespondent Marii Kangur tegi meiega Erasmuse kohta intervjuu, mis publitseerus 2. oktoobri päevauudistes.

Oleme oma vaimustust ja teadmisi projekti kohta jaganud lapsevanematele, naaberkoolidele ja kõikidele huvilistele.

Jõudumööda oleme oma materjalid ka üles pannud ja nende kohta saab lugeda ja pilte vaadata meie kodulehel. Tahaksime ka edaspidi Erasmuse projekti oma koolielu osaks. Ega see lihtne pole….

Subtitle
Subtitle

Esitlused

Viktoriin Eestist

Esitlus Eestist