Tegemised

Meie koolist

Meie väike kool asub Tartumaal Kambja vallas kauni Pangodi järve kaldal.

Oleme seda meelt, et õppetöö edukus sõltub kooli ja kodu koostööst ning vastastikusest usaldusest. Lapsevanemaid oodatakse kooli kõikidele klassivälistele üritustele, nii neid ette valmistama kui tulemust nautima. Võib tulla ka tundidesse, et koolielust rohkem aimu saada.

Teeme ühiselt nii, et koolis oleks hea ja mõnus käia, et tarkust tuleks küllaga ja et peale 4.klassi võiks öelda, et siin koolis käidud aeg oli ilus, rikastav ja meeldejääv.

Teada-tuntud õppetööle lisaks saavad meie õpilased:

  • Laulda regilaule ja tantsida vanu tantse
  • Mängida näidendeis
  • Sportida
  • Uurida loodust ja õppida õues
  • Õppida arvutit kasutama
  • Suhelda sõpruskoolidega
  • Pakkuda välja oma projekte ja neid teostada

Meie kooli kuldreegel: Olen hoolas ja sõbralik.

Õuesõpe