Õppetöö korraldus

Õppe-kasvatustöö põhivorm on õppetund, millele liituvad õppekäigud, ekskursioonid,
matkad ja õppimine väljaspool kooli (looduskeskustes, projektides).

Õppeperiood on jagatud kolmandikeks ehk trimestriteks

1. trimester – 01.09.2018 – 30.11.2018
2. trimester – 01.12.2018 – 08.03.2019
3. trimester – 09.03.2019 – 10.06.2019

Õppeperioodil toimub õppetöö esmaspäevast reedeni (va riigipühad ja koolivaheaeg)

Päevakava

Aeg Tegevus
8.30-8.45 Kooli saabumine
8.45.-9.00 Hommikvõimlemine, hommikuring
9.00- 11.45 Õppetöö
11.45-12.30 Lõunasöök
12.30-14.15 Õppetöö
14.15.-15.30 Huvialadega tegelemine, järeleaitamine, õpiabi
15.30 Koolist lahkumine

Tundide ajajaotus:

  • 1. tund 09.00 – 9.45
  • 2. tund 10.00 – 10.45
  • 3. tund 11.00 – 11.45
  • 4. tund 12.30 – 13.15
  • 5. tund 13.30 – 14.15

Koolivaheajad  2018/2019 õppeaastal:

sügisvaheaeg  22.10.2018 – 28.10.2018

jõuluvaheaeg  24.12.2018 – 06.01.2019

talvevaheaeg  25.02.2019 – 03.03.2019

kevadvaheaeg 22.04.2019 – 28.04.2019

suvevaheaeg   11.06.2019 – 31.08.2019