Erasmus tulekul!

  Kui hästi läheb, saab Unipiha koolist sügisel Erasmus programmi raames üks üheksast partnerkoolist, kes osaleb uues EL erinevate maade koolide ühisprojektis.

Ateenas, kevadisel koolivaheajal, võttis Kreeka, Küprose, Belgia, Portugali, Eesti, Hispaania, Leedu, Poola, Itaalia koolide kohtumisest osa Unipiha algkooli juhataja Eha Jakobson.

Projekti initsiatiivgrupp sai kokku juba Vilniuses sügisel. Kolme päeva jooksul arutatati selle üle, mis oleks see ühtne sidusidee, mille ümber hakkaksid toimuma kavandatava projekti tegemised.

Kui euroopaliku dimensiooni sisse toomine õppekavasse ning koolikeskkonna toimimise väljundi mitmekesistamisest arusaamisele jõuti üsna kergesti, siis selle praktikasse viimise üle peeti dialoogi üsna pikalt.Kokkusaamise lõpuks jõuti selleni, et projekti eesmärgiks on laste ja noorte inimeste loovuse arendamisele kaasaaitamine kunsti ja muusika abil. Iga maa kool kasutab selleks oma paremaid ning tugevamaid külgi. Rikastades niimoodi kõikide projektis olevate koolide maailmapilti.

Projektist peab „tulu tõusma“  kõikide maade koolide õpetajatele ning õpilastele.

Kreeka kool pakkus selleks erivajadustega laste kaasamist tavakooli ellu, Portugal IT kaudu loovuse õpetamist, Unipiha kool õuesõpet ja keskkonnakunsti.

 Pildil võõrustava kooli direktor Kosmas Vlachos

Kui Eestis on õuesõpe mõiste tuntud ning paljud koolid kasutavad seda oma õppetöös, siis  tulevastele partnerkoolidele tuli pikalt ja põhjalikult seletada.. Miks ja kuidas me seda Unipiha koolis teeme. Esimesel töisel kokkutulekul sügisel Belgias tutvustab iga kool oma maad ja kooli.

Mis eriliselt meelde jäi?

Kreeka lapsed on väga viisakad ja kenad, õpetajad lõunamaalikult soojad.

2.klassi noormees näitab uhkusega oma inglise keele vihikut

Külalised klassitoas

Kooliõues mängivad keksu ka poisid

Kooliõuel elab kilpkonn

Ja muidugi  päike ja vaade hotellitoa aknast otse sinisele Egeuse merele. Eriti, kui arvestada meie märtsiilma.

Akropolis täis aastuhandete ajaloo hõngu. Pildil on Belgia ja Kreeka õpetajad

 Poseidoni templi juures õhtupäikeses Küprose, Portugali, Kreeka, Eesti ja Belgia õpetajad

Majandusraskustele vaatamata on söögikohad nädalalõpul täis rõõmsaid inimesi. Õpetaja Katarina ütles mulle: „Seni, kui inimesed tulevad kokku, naudivad ühist söömaaega ja head vestlust, pole kogu lootus Kreeka jaoks veel kadunud…“