Loomad erinevates elukeskkondades

Siiani oleme loomade elukeskkondi õppinud kahes allikast: õpikud ja kooli ümbrus. Viimasest leiab palju putukate, lindude ja siilide elupaiku, kuid suuremate loomade avastamise jaoks oleks vaja minna kas kõrbesse, mägedesse, džunglisse….  Aga ehk saab veidi lihtsamalt läbi ajada ja minna hoopis loomaaeda, kus võib kohata mitmesuguseid loomi ja teada saada, mida nemad eluks vajavad.

KIK-i projekt sõidutas meid 3. oktoobril Tallinna loomaaeda.

Õppekeskuses saime kõigepealt teada, millised loomad siin elavad ja mida nad eluks vajavad. Siis pidime ise lahendama praktilise ülesande: ehitama moodulitest loomaaia aedikute ja elupaikadega ning arvestama välja nende viie päeva toidu. See ülesanne polnud just kergete killast:pidi täpselt teadma, kui palju liha tiiger sööb ja kui palju heina kulub mägikitsedele. Avastamist ja teadasaamist oli palju. Näiteks ka seda, et kui loom elab vabaduses oma loomulikus elukeskkonnas, siis võib-olla ei õnnestugi tal iga päev oma toidunormi kätte saada.

Igatahes on kõikidele loomadele eluks vaja elupaika, kus on võimalik leida turvapaika oma poegadele,  toitu ja vett. Loomad on muidugi väga kiired ja osavad, kuid inimene võib neid kahjustada nii, et kütib neid liiga palju või võtab ära nende elupaigad.

Õppekäigul loomaaias jälgisime mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ja seostasime seda nende elukeskkonnaga. Läksime läbi savanni, külastasime troopikat ja piilusime Arktikasse.

Õuesõppetund loomaaias oli väga põnev. Saime teadmisi ja kogemusi teemal: organismid ja elupaigad.

Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes meie õppetundi rahastasid.