Õuesõpe Euroopasse

Meie Erasmus+ projekt kestis 3 aastat: 2015-2018. Meie partnerid olid Leedu, Slovakkia, Poola, Itaalia, Kreeka, Portugali ja Küprose koolide lapsed. Selle aja jooksul tegime väga palju õuesõppe töid, eriti neid mis puudutavad maastikukunsti ja õues tehtavat kunsti: küll käepärasest looduslikust materjalist, küll savikrohvist, küll lumest. Meie jaoks on see endastmõistetav, kuid meie partneritele oli see uus. Valisimegi meie “kallakuks” õuesõppe, sest seda oskame ka teistele õpetada. Kõige rohkem leidsime ühist Slovakkia kooliga, kes samuti meisterdavad looduslikust materjalist, kuid teevad seda valdavalt siseruumides. Koostasime maastikukunsti kohta ka käsiraamatu, mida on võimalik kõigil kasutada. Kevadel 2017 olid meil külas õpilasi ja õpetajaid kõikidest partnerkoolidest. Tantsu, laulu ja muuseumi kõrval näitasime neile ka õuekunsti võimalusi. “Käed külge!”  meetod meeldis kõigile väga.

Kõik see materjal asub meie kodulehe Erasmus +   sahtlis. Vaata sealt!