Projekt “Puud on hellad velled”

Sügis 2013 on meie oma projekti päralt. Ühel päeval saabus meile kiri Järvevanalt.

Kiri

Sellega tuli midagi ette võtta.

Ajurynnak

Ja siin on meie tegevus.

9. sept  Pangodi järvevana saadab ussimaarjapäeval rästikuga lastele kirja. Kirjas kurdab vanake, et ta mälu on halvenenud ja ta ei tunne enam hästi looduses kasvavaid taimi. Ta palub lastelt abi.

10. sept Lapsed loevad kirja ja pakuvad välja, mida järvevanale võiks meelde tuletada ja õpetada. Õpilased jagunevad kolme rühma- puud, põõsad ja rohttaimed. Igas rühmas 1,2,3 ja 4.klassi õpilane. Rühmajuht 4.klassist.

10.-13. Sept õpilased teevad kodus iseseisvalt tööd ja otsivad oma taimede kohta materjali raamatutest ja Internetist.

16. sept õpilased pildistavad oma taimi.

20. sept õpilased kannavad teistele ette oma kirjutised puudest. Nii õpilased kui õpilased kuulavad ja hindavad tehtud töid. Selgub et paljudel tuleb oma tööd lihtsamaks teha, sest liiga palju on raskeid ja tundmatuid sõnu.

25. sept õpilased teevad oma jutukesed lihtsamaks.

27. sept õpilased teevad klassis individuaalselt tööd ja otsivad raamatutest rahvapärimusi, mõisatusi ning taimede kasutusalasid inimeste poolt.

10.-18.okt õpilased teevad joonistus- ja kleepimistöö oma taimedest. Ühistööna valmib tehtud töödega kaunistatud informatsioonirikas kast.

Laste tehtud pildid:

Pihl

Leht

Pihlakas

Saar