Uus projekt – Storyline

Sellest sügisest alustas meie kool uut Comenius projekti, millel kena ingliskeelne nimi – Storyline. 3.-6. oktoobrini korraldas koordinaatorkool Rootsist -Åsens skola – partnerkoolidele Eestist, Hispaaniast, Inglismaalt ja Türgist kõigepealt konverentsi ja  kursuse, et aru saada, mida see üldse endast kujutab. Muidugi tahab see pikemat ülevaadet, kuid olgu siinkohal ära toodud lühike seletus. Meetod pärineb Shotimaalt, aastast 1967, mil üks Glasgow pedogoogiline kolledž töötas välja meetodi, kuidas koolis saaks integreerida mitmeid ained nii, et see oleks ühteaegu nii eluline kui vastaks ka kooli õppekavale.  Niisiis on see meetod, mis teatud teema piires kasutab võtmeküsimuste raamistikku, rollinukke ja olukordi, mille käigus tuleb lahendada mitmesuguseid ülesandeid.

Läbisime koolituse teemal”Turg”, mis sai ka meie esimese projekti teemaks.

Naasnud Rootsist, otsustasime oma projekti alustada 16. oktoobril. Et ka lastevanematele asja selgitada, tuli sama päeva õhtul kokku lastevanemate koosolek, kus tegime lausa praktiliselt läbi mõned storyline’i võtted, küll neid puudutaval teemal – millised on 6-11-aastased  lapsed ja mida nad vajavad. Ühtlasi hakkasid nad aru saama, kuidas mida nende lapsed koolis projektiga teevad. Laste tegevusest järgmises peatükis.