Storyline’i teema: TSIRKUS

Pärast Londoni konverentsi jagasime lastega oma muljeid partnerkoolist, Londonist ja Inlismaast. Slaidiprogramm andis hea visuaalse pildi. Lastel oli palju küsimusi, püüdsime neile vastata, kuid mõned – näiteks üldisemad küsimused Inglismaa kohta – jätsime vastused lastele Internetist otsida.

Uue teema arutelu alustasime siis, kui veebruaris saabus Rootsi koolist uus Storyline’i teemaplaan. Tegime oma plaani, jaotasime ülesanded. Seekord oli meil lisaks teemaprojektile vaja mõelda ka külaliste vastuvõtule, sest mais toimub konverents meie koolis. Otsustasime kõikidele partnerkoolidele valmistada kiletatud rahvusmustrites järjehoidjad, nii et nad saaksid neid jagada oma kooli õpilastele.

Jarjehoidjad

Järgnevas tabelis on tegevuste ajakava , mille viisime läbi teemal Tsirkus.

Kuupäev Õpilaste tegevus Õpetajate tegevus 
23.01.13 Ajakava koostamine.
24.01 Õpilaste küsimused. Londoni koosoleku muljete jagamine, piltide näitamine
17.02. Projekti plaani tõlkimine eesti keelde.
18. 02. Ajurünnak: tsirkuseartistide nimetused. Rühmatöö. nimekirjade kirjutamine suurtele lehtedele.
20.02. Artistide kirjelduste otsimine Internetist. Juhendamine
25.02. Kollaažid ja nukud artistide kohta. Juhendamine.
05.03. . Hea esitluse nõuded. Rühmatöö. Materjali ettevalmistamine. Juhendamine.
06.03. Eesti rahvusmotiivide valimine karpidele ja järjehoidjatele. Juhendamine
06.03. Karakterite kirjeldused. Xixi ja Dixi. Juhendamine
07.03. Kinkekarpide voltimine. Juhendamine
11.03. Tsirkuseartistide esitlemine Küsimuste esitamine; uues sõnavara kinnistamine.
12.03. Inglisekeelsete terminitega tutvumine. Juhendamine.
15.03. Karakterite vaheliste konfliktide lahendamine. Juhendamine, näidete toomine.
15.03. Esinejate järjekord, etenduste toimunise ajad. Exceli kasutamine. Juhendamine
25.-28.03. Tsirkuse layoudi meisterdamine. Kohtade arv ja paiknemine. Areeni suurus. Juhendamine
02.-05.04. Piletite hinnad. Piletite meisterdamine. Juhendamine
08.04. Reklaamlausete väljamõtlemine ja esitamine. Juhendamine, näidete toomine.
10.04. Tsirkusetelgi joonistamine. Juhendamine, näidete toomine.
15.-17. 04 Järjehoidjate meisterdamine. Juhendamine
22.-26. 04. Oma esinemiskava koostamine. Juhendamine, näidete toomine.
29.04. Rühmatööde esitlemine Kiitmine, tänamine.
2.05-17.05. Kava harjutamine. Kingituste meisterdamine Juhendamine.

Vaata pilte ka!

Ajurynnak

Arvest

Pilet1

Kylalised

Pyramiid