Töökoosolekul Londonis

Koolis8

Sel sügisel alustas Unipiha kool uue Comenius-projektiga. Seekordseks teemaks  õpetamise metoodikat puudutav Storyline  vt. https://unipiha.kambja.edu.ee/comenius

Teine töökoosolek toimus Londonis Dagenhami William Ford Junior School ’is 18.-23. Jaanuaril. Sinna sõitsid projekti koordinaator Eha Jakobson ja õpetaja Evelyn Eensoo. Mälupulgal võtsime kaasa meie kooli pilte ja esitluse läbiviidud projekti kohta. Kohal olid ka teised partnerkoolid Rootsist, Türgist ja Hispaaniast.

Koolis torkas silma korralik koolivorm, laste viisakas käitumine ja distsipliin.Koolis3

Seal ei tulnud kõne allagi, et keegi kisab või kakleb, kogunemistel saalis valitses vaikus pärast seda kui direktor või õpetaja oli selleks märku andnud. Tundsime huvi, kuidas see on saavutatud. „Järjekindla meeskonnatööga, kindlate kokkulepitud reeglitega, null-tolerantsiga vägivallatsejate ja käratsejate suhtes,“ vastas kooli direktor. See võimaldab ka õpperuumid organiseerida nii, et kogu 1-korruseline hoone on avatud: keskelt kulgeb koridor, kui seda mööda minna, siis avanevad pilgule järjepannu kõik klassiruumid, kus tehakse süvenenud õppetööd. Abi vajavate laste jaoks on olemas abiõpetajad ja individuaalset tööd tehakse koridoris asuvate ümmarguste laudade taga.Koolis1Koolis

Seinu katavad laste tehtud tööd, vajalikud valemid, sõnad jms igapäevaseks õppetööks tarvilikud materjalid.  Siit oli võimalik saada ülevaade sellest, milliste teemade on tegeldud.

Storyline’i töid tutvustasid õpilased ise: väga innustunult, sõbralikult ja asjalikult. Koolis7Koolis6Koolis2Eraldi kohtusime 7-8.aastaste earühmaga – 90 last – kõneldes neile meie koolist ja näidates pilte. Lapsed tundsid huvi meie õppeainete, vaheaegade, toitude, vaba aja veetmise jms vastu.  Kordagi ei tekkinud olukorda, kus  pidi kellestki üle rääkima: küsimuste esitamiseks kerkisid käed ja vastuse saanuna kuuldus alati: „Thank you!“Koolis4

Koosolekutel pandi paika ka järgmise poolaasta teema, selleks sai „Tsirkus“.

Maikuus on Unipiha kooli kord võõrustada partnerkoole, tutvustada oma kooli ja kodupaika ning muidugi oma projekti tulemusi.