Õpilaste ja õpetajate kokkuvõte

Storyline`i  õpilaste  kokkuvõte

Mis õpilastele Storyline`i juures meeldis?

Õpilastele meeldis väga turulettide, kaupade ja nukkude meisterdamine. Neile meeldis turgu mängida, olla nii müüja kui ka ostja rollis. Õpilastele meeldis rühmatööd teha.

Mis õpilastele Storyline`i juures ei meeldinud?

Õpilastele ei meeldinud kui rühmakaaslased ei teinud tööd kaasa või segasid teisi.

Mida õpilased enda arvates Storyline´ist õppisid?

Õpilased õppisid lihtsaid nukke tegema. Õpilased õppisid lihtsatest materjalidest turulette valmistama ja neid tasakaalu sättima. Mäng õpetas neile  seda , kuidas turg toimib. Nad said hakkama ostunimekirjade koostamisega ja kaupade hindade määramisega. Nad omandasid oskused kauba müümiseks ja reklaamimiseks. Õpilased õppisid rahasid sorteerima ja kokku lugema. Nad õppisid üksteisega arvestamist ning teiste õpetamist ja abistamist. Jõuti järeldusele, et koos läheb töö kiiremini ja paremini.

Kas õpilased tahaksid veel sellist õppemeetodit kasutada?

Jah, sest õpilastele see väga meeldis.

Mis teemadel tahaksid õpilased veel Storyline`i teha?

Tsirkus, loomaaed, tivoli, müümisteemad, loomadega seotud teemad, majade ehitamine, lasteaed, lennuk, ratsatalu, kunstimüük, kodu, talu, reisilaev, rongijaam.

Õpetajate kokkuvõte

Õpetajatele meeldis meetodi uudsus ja võimalus integreerida mitmeid aineid: emakeelt, matemaatikat, inimeseõpetust, inglise keelt, kunstiõpetust, IKT-d.

Õpetajad õppisid nägema asju erineva nurga alt ja mitmesuguseid muid võimalusi õppimiseks/õpetamiseks.

Õpetajad leidsid, et selline meetod nõuab rohkem aega ja läbimõtlemist kui tavameetodid.

Õpetajad tahaksid Storyline’i jätkata.